mandag 12. februar 2018

Hva vi lærte på Mustek2018


Mustek2018 er over. Så langt har norske musikkpedagoger møttes annenhvert år for å snakke om teknologi. Det er så mye å ta av. Nye verktøy. Nye metoder. Spennende prosjekter. Nye behov. Nye rammer. La oss håpe dette skjer hvert år.

I år var konferansen organisert som tre ulike tema. Jeg fikk lov til å legge tilrette og lede det sporet som handler om Læring i Endring.

Forarbeid
Eldar Skjørten, Håkon Kvidal og meg skulle samarbeid om utviklingen av de tre sporene på konferansen. Vihadde to møter i forkant og delte dokumenter i en felles mappe på Google.

Mitt tema ble Læring i endring. Jeg fikk virkelig tenning på dette. I planleggingen til konferansen passert mitt refleksjonsdokument 23 A4 sider med ideer, tenker, cases, innspill, områder og til slutt en retning og struktur.

1: Læring i endring
2: Deling og blogging
3: Podcasting
4: Youtubing
5: Repertoar

Læring er i endring fordi teknologi gjør noe med mulighetene. Som en del av dette premisset blir Blogging, podcasting, Youtubing verktøy som utvikler oss.

mandag 29. januar 2018

Soundcloudfestival


I Odda prøver vi å tenke nytt, planlegge, prøve, erfare, evaluere, justere og på denne måten utvikle beste praksis. Noe av det vi prøver funker dårlig, mens andre ting blir bedre og bedre.

Vårt ukulelekurs på nett fungerte så som så. Og det er mange ting som kunne gjort det bedre.

Soundcloudfestivalen vår fungerte derimot meget bra. Derfor tenkte jeg å dele ressursene knytta til dette prosjektet med dere.

Hva er det? 
Soundcloud er en digital plattform hvor barn- og unge lytter til musikk. I motsetning til Spotify er Soundcloud en plattform hvor du kan kommenterer de du hører, samt at du kan late opp egne lyder.

Soundcloud er den kanalen som gjorde blant annet Kygo kjent for verden.

onsdag 24. januar 2018

Fremtidens jobber


Det skrives, snakkes og tenkes mye rundt hvilke yrkesgrupper og jobber som forsvinner i fremtiden. Årsaken ser ut til å være automatisering, robotifisering og spesialisering (høyere kompetanse = færre folk).

I denne vrimmelen av artikler og frykt for det vi ikke kjenner treng nye spørsmål:
  • hvilke jobber kommer?
  • hvilke ferdigheter trengs? 
  • hvilke kjerneområder utvikles? 
Først og fremst er det 3D som styrer forståelsen av data, automatisering og robotifisering. Alle jobber som er Dull - Dangerous - Dirty vil forsvinne.

tirsdag 6. juni 2017

På vei til Tinn

Mandag 12. juni 2017 skal jeg ha fagdag med kulturskolen i Tinn. Planen for dagen er basert på innspill og ønsker fra kulturskolen.

Dagen deles i to. Første del handler om lyd. Andre del handler om film. Hvordan kan disse to formatene benyttes i læring, forstås i læring, utvikle læring og motivere til læring?

For at dere skal bli kjent med meg kan dere sjekke ut disse tre bloggene:
www.kultursjefen.no (ulike tanker jeg har knytta til jobben i Odda siden mai 2015)
www.oddakultur.no (prosjekter vi har gjennomført i Odda kommune)
www.lagethune.no (private betraktninger knytta til digital endring av samfunn og læring)

2: Hvem er det jeg skal møte?
For å bli kjent med dere jeg satt opp et skjema. Det er fire spørsmål. Svarene gir meg et bredt bilde på mangfoldet hos hver og en av dere. Jeg håper på mange svarer.

Svarene kommer kun til meg!lørdag 27. mai 2017

Jacob Collier - er dette Mozart i 2017?

Jacob Collier og meg i Stavanger 2017. Yepp - jeg er fan! 
Jeg husker vår musikkhistorie lærer på Musikkhøyskolen i 1986 ble spurt: Hvilken konsert skulle du ønske du var på? Han svarte: Urfremføringen av Beethovens 9 symfoni. Han pekte på at lydbildet i denne samtiden var menneskeskapte lyder. Ingen motorer eller elektriske summinger. En verden som låter helt annerledes enn vår. Ingen hadde muligheter til å høre musikk på kassettspillere, radio, tv eller andre enheter. Det å høre musikk krevde at du selv sang, eller at du hørte andre som jorde det på spesielle steder. i en slik verden er det neste ufatterlig at Beethoven skaper et slik verk på papiret og får det fremført. Det var denne opplevelsen vår lærer ville ha opplevd.

Så i dag stiller jeg meg spørsmålet: Hvordan ville vår tids Mozart høres ut? Hva ville han gjort for å uttrykke seg, og hvordan ville dette høres ut?

tirsdag 7. februar 2017

Hva jeg delte på Sotra

Fagdag i Fjell kommune. 
Fredag 3. februar hadde jeg en en herlig fagdag sammen med lærere med estetiske fag ved Tranevåg ungdomsskole i Fjell kommune. En kommune med tett nærhet til storbyen Bergen og stor andel arbeidsplasser plassert i Olje. Derfor ble jeg møtt av seks boreplattformer som lyste opp nattehimmelen. Men som alle var i opplag.

Så da var det bare å brette opp ermene og sette igang med en todelt dag:

Først ville jeg sette en ramme for hvilken tid vi er inne i. Jeg brukte to filmer fra møter jeg hadde med Eric Booth og Howard Rheingold i 2015 og 2016.

mandag 30. januar 2017

På vei til Sotra


Fredag 03. februar 2017 skal jeg ha fagdag med kulturpedagoger på Sotra. Planen for dagen er basert på mange innspill og ønsker fra lærere på Sotra.

Dagen deles i to. Første del handler om lyd. Andre del handler om film. Hvordan kan disse to formatene benyttes i læring, forstås i læring, utvikle læring og motivere til læring?

For at dere skal bli kjent med meg kan dere sjekke ut disse tre bloggene:
www.kultursjefen.no (ulike tanker jeg har knytta til jobben i Odda siden mai 2015)
www.oddakultur.no (prosjekter vi har gjennomført i Odda kommune)
www.lagethune.no (private betraktninger knytta til digital endring av samfunn og læring)

2: Hvem er det jeg skal møte?
For å bli kjent med dere jeg satt opp et skjema. Det er fire spørsmål. Svarene gir meg et bredt bilde på mangfoldet hos hver og en av dere. Jeg håper på mange svarer.

Svarene kommer kun til meg!