fredag 4. januar 2019

Læring i endring Molde 2019

På samling for norske kulturskoler i Molde hadde jeg et foredrag om læringsplattformer, læring i endring og samskaping.

Her er presentasjonen jeg brukte. Den er ikke perfekt formidling siden jeg krydret med ulike historier, men den gir hvertfall små drypp av påminnelse for de som var der.

Jeg brukte en del filmer. Alle disse finner du i presentasjonen. Samt at du finner beskrivelsen av et Soundcloudprosjekt jeg lagde for Odda kommune. Presentasjonen kan lastes ned som pdf her.Demokrati
Om jeg kan få trekke frem et sentralt tema måtte det bli det jeg sa om demokratiet, og kulturskolens potensielle rolle for samfunnsutvikling og arena for dannelse av den nye generasjonen. Kulturskolen skal ikke se bort i fra at de faktisk kan sambeide med media og tilby multimediaproduksjon, journalistikk som nøytral faktaformidler og filosofi som verdi.

mandag 12. februar 2018

Hva vi lærte på Mustek2018


Mustek2018 er over. Så langt har norske musikkpedagoger møttes annenhvert år for å snakke om teknologi. Det er så mye å ta av. Nye verktøy. Nye metoder. Spennende prosjekter. Nye behov. Nye rammer. La oss håpe dette skjer hvert år.

I år var konferansen organisert som tre ulike tema. Jeg fikk lov til å legge tilrette og lede det sporet som handler om Læring i Endring.

Forarbeid
Eldar Skjørten, Håkon Kvidal og meg skulle samarbeid om utviklingen av de tre sporene på konferansen. Vihadde to møter i forkant og delte dokumenter i en felles mappe på Google.

Mitt tema ble Læring i endring. Jeg fikk virkelig tenning på dette. I planleggingen til konferansen passert mitt refleksjonsdokument 23 A4 sider med ideer, tenker, cases, innspill, områder og til slutt en retning og struktur.

1: Læring i endring
2: Deling og blogging
3: Podcasting
4: Youtubing
5: Repertoar

Læring er i endring fordi teknologi gjør noe med mulighetene. Som en del av dette premisset blir Blogging, podcasting, Youtubing verktøy som utvikler oss.

mandag 29. januar 2018

Soundcloudfestival


I Odda prøver vi å tenke nytt, planlegge, prøve, erfare, evaluere, justere og på denne måten utvikle beste praksis. Noe av det vi prøver funker dårlig, mens andre ting blir bedre og bedre.

Vårt ukulelekurs på nett fungerte så som så. Og det er mange ting som kunne gjort det bedre.

Soundcloudfestivalen vår fungerte derimot meget bra. Derfor tenkte jeg å dele ressursene knytta til dette prosjektet med dere.

Hva er det? 
Soundcloud er en digital plattform hvor barn- og unge lytter til musikk. I motsetning til Spotify er Soundcloud en plattform hvor du kan kommenterer de du hører, samt at du kan late opp egne lyder.

Soundcloud er den kanalen som gjorde blant annet Kygo kjent for verden.

onsdag 24. januar 2018

Fremtidens jobber


Det skrives, snakkes og tenkes mye rundt hvilke yrkesgrupper og jobber som forsvinner i fremtiden. Årsaken ser ut til å være automatisering, robotifisering og spesialisering (høyere kompetanse = færre folk).

I denne vrimmelen av artikler og frykt for det vi ikke kjenner treng nye spørsmål:
  • hvilke jobber kommer?
  • hvilke ferdigheter trengs? 
  • hvilke kjerneområder utvikles? 
Først og fremst er det 3D som styrer forståelsen av data, automatisering og robotifisering. Alle jobber som er Dull - Dangerous - Dirty vil forsvinne.

tirsdag 6. juni 2017

På vei til Tinn

Mandag 12. juni 2017 hadde jeg fagdag med kulturskolen i Tinn. Planen for dagen var basert på innspill og ønsker fra kulturskolen.

Dagen ble delt opp i to. Første del handlet om lyd. Andre del handlet om film. Hvordan kan disse to formatene benyttes i læring, forstås i læring, utvikler læring og motiverer til læring. 

For at deltagerne skal kunne bli kjent med meg kunne de sjekke ut disse tre bloggene:
www.kultursjefen.no (ulike tanker jeg har knytta til jobben i Odda siden mai 2015)
www.oddakultur.no (prosjekter vi har gjennomført i Odda kommune)
www.lagethune.no (private betraktninger knytta til digital endring av samfunn og læring)

2: Hvem er det jeg skal møte?
For å bli kjent med dem jeg skal møte satte opp et skjema. Det ble fire spørsmål. Svarene ga meg et bredt bilde på mangfoldet hos hver og en av de som kom på samlingen. Jeg håpte på mange svar, og det ble mange svar. 

Det sentrale i opplegget ble å lage lyd og film. Hver av disse ble lastet opp på Soundcloud og Youtube. Der blir det liggende sammen med en mengde andre artister og lyd- og filmklipp. 

En musikkfil kan bli musikk, eller grunnlag for videre kreativitet. En lydfil kan bli en podkast som  blir inspirasjon til mange. En film kan bli til inspirasjon for andre enn dine egne elever. Potensialet er stort når du deler :-) 

Svarene kommer kun til meg!

lørdag 27. mai 2017

Jacob Collier - er dette Mozart i 2017?

Jacob Collier og meg i Stavanger 2017. Yepp - jeg er fan! 
Jeg husker vår musikkhistorie lærer på Musikkhøyskolen i 1986 ble spurt: Hvilken konsert skulle du ønske du var på? Han svarte: Urfremføringen av Beethovens 9 symfoni. Han pekte på at lydbildet i denne samtiden var menneskeskapte lyder. Ingen motorer eller elektriske summinger. En verden som låter helt annerledes enn vår. Ingen hadde muligheter til å høre musikk på kassettspillere, radio, tv eller andre enheter. Det å høre musikk krevde at du selv sang, eller at du hørte andre som jorde det på spesielle steder. i en slik verden er det neste ufatterlig at Beethoven skaper et slik verk på papiret og får det fremført. Det var denne opplevelsen vår lærer ville ha opplevd.

Så i dag stiller jeg meg spørsmålet: Hvordan ville vår tids Mozart høres ut? Hva ville han gjort for å uttrykke seg, og hvordan ville dette høres ut?

tirsdag 7. februar 2017

Hva jeg delte på Sotra

Fagdag i Fjell kommune. 
Fredag 3. februar hadde jeg en en herlig fagdag sammen med lærere med estetiske fag ved Tranevåg ungdomsskole i Fjell kommune. En kommune med tett nærhet til storbyen Bergen og stor andel arbeidsplasser plassert i Olje. Derfor ble jeg møtt av seks boreplattformer som lyste opp nattehimmelen. Men som alle var i opplag.

Så da var det bare å brette opp ermene og sette igang med en todelt dag:

Først ville jeg sette en ramme for hvilken tid vi er inne i. Jeg brukte to filmer fra møter jeg hadde med Eric Booth og Howard Rheingold i 2015 og 2016.