Innlegg

Viser innlegg fra april, 2010

Skrivestund

Heisan! Så langt vil jeg takke jeg for alle gode innspill på min mail. her ba jeg om innspill på hva som fungerer av trommeZbøker, og hva du savner. Innspillene viser at folk har udekkede behov for materiell i undervisning av trommesett.
Ønskeliste: - Elevene bruker aktivt interaktive medier som YouTube og Wikipedia. - Målgruppen har behov for både syntetisk og organisk metodetilnæming (Chaffee/fatback - kontra - gode drumalong). - Komposisjon og forståelse for sammensetning/funksjon av trommeZrytmene. - Motoriske øvelser for koordinasjon på nybegynneres nivå. - Klangøvelser. Hvordan bli kjent med instrumentet trommesett gjennom klang. - Rammearr/formforståelse. - Lytting - og en konkret dialogmetodikk for dette. - Presenter elevene for kjente Norske trommeslagere som Kim Ofstad, Per Hillestad, Torstein Loftshus og Hellhammer. - Produser og gjør bruk av video, gjerne på trommer.no. Som støttemateriell. - Lærere trenger også metodisk kunnskap. Hvordan undervise elever med ADHD? Hvord…

TrommeZ bok til Virvel og Tremolo 1

Etter 5 år med Virvel 1, og en kjempe god mottagelse av Tremolo for pauker og melodisk, er jeg nå igang med TrommeZ.
Jeg er til daglig hovedlærer i slagverk på NISS og har 25 år bak meg med undervisning på alle nivåer. Men jeg vil ha innspill fra dere:
Hva bruker dere?
Hvorfor bruker dere dette?
Hva savner dere?
Hva motiverer elevene til å øve?
Hva med samspill perkusjon/trommer?
Hvordan få en velfungerende trommesettspiller til korpset? Hvilke stilarter vil du ha med?
Boken blir en ELEVBOK og en TRENERBOK med fokus på de som jobber og lærer i kulturskole og korps. Altså: de som har en lærer. Boken vil følge noteprogresjonen til Virvel 1. På den måten kan elever i Virvel 1 og Tremolo 1 lese notene i TrommeZ.
Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som jobber som nybegynner lærere i trommesett. Alt dere har å komme med er av relevanse for at jeg kan være sikker på at bokens innhold blir akkurat den samlingen av materiell DU og ELEVEN din trenger til opplæring på trommesett.
Du kan svare på de…