Innlegg

Viser innlegg fra 2010

Fem dager i Riga

Å sitte i Riga - en helt ny by for meg - gjør at Norge og vanlige tanker blir litt fjernere. Jeg har fått anledning til å lese igjennom flere andre trommebøker, surfe på nettet etter løsninger og vinklinger på nybegynneropplæring.
Det er rett og slett utfordrende å tenke som en nybegynner. Derfor har jeg gått igjennom nybegynnerbøker på instrumenter jeg IKKE kjenner. Jeg kan nå litt mer om munnspill og ukulele. Men jeg savner de gode sangene å spille disse instrumentene sammen med på CD. Jeg savner enkle tekniske øvelser, men som gir mening i sammenhengen. One note samba eller C-jam blues...skjønenr hva jeg mener!?!?
Og når det er sagt: Ikke en eneste trommebok tar opp temaet form. Noen få er innom periodefølelse, men INGEN av lærerbøkene - på NOEN av instrumentene - snakker om FORM. Ikke en gang gitar og bassbøker snakker om dette. Ord som Intro, Vers, Refreng, Solo, Mellomspill, Outro er unnlatt. Dette er jo så viktig!!! Hvordan man orientere seg på trommesettet gjennom et arrangeme…

Skrivestund

Heisan! Så langt vil jeg takke jeg for alle gode innspill på min mail. her ba jeg om innspill på hva som fungerer av trommeZbøker, og hva du savner. Innspillene viser at folk har udekkede behov for materiell i undervisning av trommesett.
Ønskeliste: - Elevene bruker aktivt interaktive medier som YouTube og Wikipedia. - Målgruppen har behov for både syntetisk og organisk metodetilnæming (Chaffee/fatback - kontra - gode drumalong). - Komposisjon og forståelse for sammensetning/funksjon av trommeZrytmene. - Motoriske øvelser for koordinasjon på nybegynneres nivå. - Klangøvelser. Hvordan bli kjent med instrumentet trommesett gjennom klang. - Rammearr/formforståelse. - Lytting - og en konkret dialogmetodikk for dette. - Presenter elevene for kjente Norske trommeslagere som Kim Ofstad, Per Hillestad, Torstein Loftshus og Hellhammer. - Produser og gjør bruk av video, gjerne på trommer.no. Som støttemateriell. - Lærere trenger også metodisk kunnskap. Hvordan undervise elever med ADHD? Hvord…

TrommeZ bok til Virvel og Tremolo 1

Etter 5 år med Virvel 1, og en kjempe god mottagelse av Tremolo for pauker og melodisk, er jeg nå igang med TrommeZ.
Jeg er til daglig hovedlærer i slagverk på NISS og har 25 år bak meg med undervisning på alle nivåer. Men jeg vil ha innspill fra dere:
Hva bruker dere?
Hvorfor bruker dere dette?
Hva savner dere?
Hva motiverer elevene til å øve?
Hva med samspill perkusjon/trommer?
Hvordan få en velfungerende trommesettspiller til korpset? Hvilke stilarter vil du ha med?
Boken blir en ELEVBOK og en TRENERBOK med fokus på de som jobber og lærer i kulturskole og korps. Altså: de som har en lærer. Boken vil følge noteprogresjonen til Virvel 1. På den måten kan elever i Virvel 1 og Tremolo 1 lese notene i TrommeZ.
Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som jobber som nybegynner lærere i trommesett. Alt dere har å komme med er av relevanse for at jeg kan være sikker på at bokens innhold blir akkurat den samlingen av materiell DU og ELEVEN din trenger til opplæring på trommesett.
Du kan svare på de…