mandag 30. januar 2017

På vei til Sotra


Fredag 03. februar 2017 skal jeg ha fagdag med kulturpedagoger på Sotra. Planen for dagen er basert på mange innspill og ønsker fra lærere på Sotra.

Dagen deles i to. Første del handler om lyd. Andre del handler om film. Hvordan kan disse to formatene benyttes i læring, forstås i læring, utvikle læring og motivere til læring?

For at dere skal bli kjent med meg kan dere sjekke ut disse tre bloggene:
www.kultursjefen.no (ulike tanker jeg har knytta til jobben i Odda siden mai 2015)
www.oddakultur.no (prosjekter vi har gjennomført i Odda kommune)
www.lagethune.no (private betraktninger knytta til digital endring av samfunn og læring)

2: Hvem er det jeg skal møte?
For å bli kjent med dere jeg satt opp et skjema. Det er fire spørsmål. Svarene gir meg et bredt bilde på mangfoldet hos hver og en av dere. Jeg håper på mange svarer.

Svarene kommer kun til meg!
Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...