tirsdag 6. juni 2017

På vei til Tinn

Mandag 12. juni 2017 hadde jeg fagdag med kulturskolen i Tinn. Planen for dagen var basert på innspill og ønsker fra kulturskolen.

Dagen ble delt opp i to. Første del handlet om lyd. Andre del handlet om film. Hvordan kan disse to formatene benyttes i læring, forstås i læring, utvikler læring og motiverer til læring. 

For at deltagerne skal kunne bli kjent med meg kunne de sjekke ut disse tre bloggene:
www.kultursjefen.no (ulike tanker jeg har knytta til jobben i Odda siden mai 2015)
www.oddakultur.no (prosjekter vi har gjennomført i Odda kommune)
www.lagethune.no (private betraktninger knytta til digital endring av samfunn og læring)

2: Hvem er det jeg skal møte?
For å bli kjent med dem jeg skal møte satte opp et skjema. Det ble fire spørsmål. Svarene ga meg et bredt bilde på mangfoldet hos hver og en av de som kom på samlingen. Jeg håpte på mange svar, og det ble mange svar. 

Det sentrale i opplegget ble å lage lyd og film. Hver av disse ble lastet opp på Soundcloud og Youtube. Der blir det liggende sammen med en mengde andre artister og lyd- og filmklipp. 

En musikkfil kan bli musikk, eller grunnlag for videre kreativitet. En lydfil kan bli en podkast som  blir inspirasjon til mange. En film kan bli til inspirasjon for andre enn dine egne elever. Potensialet er stort når du deler :-) 

Svarene kommer kun til meg!

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...