torsdag 31. oktober 2013

Dare to share?


I Arne Krokans kurs på NTNU om teknologiendring og samfunnsutvikling tar man i modul 5 opp ulike nye netttjenester som utfordrer etablerte bransjer.

Hotelbransjen har fått utfordringer fra AirBnB og Couchsurfing. Bilutleiebransjen får utfordringer fra norske Bilkollektivet og amerikanske ZipCar.  

Alle disse tjenestene baserer seg på COLLABORATIVE CONSUMPTION. I hovedtrekk er dette en forretningsmodel hvor kunder og brukere beveger seg slik:

...fra å EIE en tjeneste eller ting - til å ha TILGANG på denne tjenesten eller tingen!

søndag 27. oktober 2013

Er gratis bra?


De senere årene er tjenester vi tidligere betalte for blitt "gratis". Når ringte du sist til reisebyrået for å ordne en reise? Eller når var du sist i en bankfilial for å betale regninger?

Det er mange bransjer som har måtte endre og tilpasse seg det digitale samfunnet. I denne prosessen fjernes den gamle inntjeningen og bransjen må flytte fokus til andre deler av sin komeptanse for å tjene penger.

Slik endringer må baseres på kunnskap om hva kundene er villige til å betale for. Itunes er et eksempel på at kundene var villige til å betale for digital musikk. Det samme ser vi ved Spotify og Netflix.

Da er det spennende å se hva som skjer med nyhetsbransjen. Er vi villige til å betale for nyheter?

Aftenposten kommer til å starte med en betaltjeneste på egen nettside. Jeg har selv i flere år abonnert på deres APP-løsning. Reklamefri avis er deilig og jeg sliter virkelig med å lese tradisjonelle aviser nå som jeg har fått en ny vane med å lese innhold som er rensket for annonsering.

Nyheter er blitt gratis på nett mens man fortsatt prøver å selge aviser og andre digitale produkter.

lørdag 26. oktober 2013

Blir du med til Hamar?

Dersom de fleste på konferansen snakket om iPad så må det da vel - for herrens navn - være en grunn til det? Er det INGEN bjeller som ringer. Dersom iPadfolk viser god bruk og Windows folk viser forskjellige brett er det for meg åpenbart hvem som driver skole! 

Når en bestemor har iPad og bruker Facetime med sine barnebarn er faktisk Lynx, Hangout og Skype uviktig. Det er nemlig allerede etablert kontakt mellom generasjonene og disse menneskene utveksler informasjon og bygger relasjoner. 

God bruk av teknologi tar tid og er viktigere enn å velge teknologi. Erfaring vinner over kunnskap! 

En avsluttende metafor: 
Det finnes mange typer biler, men det tar fortsatt tid å bli en trygg sjåfør. Enda lengre å bli en erfaren en. 

Alle biler i Norge kommer frem til Hamar. En rask sjåfør kan kjøre på 1t 15 min, mens en erfaren sjåfør vil starte tidligere og komme trygt frem på samme klokkeslett som den raske. 

Apple startet dette løpet og de kjører trygt. Nå kjører de erfarent også. I stedet for å vente på en raskere bil burde mange starte reisen og bruke sin erfaring og gode vurderingsevne som sjåfør/pedagog! Vi kan ha kontakt på reisen, stoppe opp og diskutere ruta, forholdene og trafikken. Skulle noe skje med andre som ferdes på veien kan vi gi hjelp dem. Vi kan til og med ha det gøy! Noen som blir med til Hamar?

fredag 25. oktober 2013

Programmering og påvirkning


Dette er blogginnlegg 1 i forbindelse med mine studier av Teknologiendring og samfunnsutvikling ved Universitetet i Trondheim.

I forbindelse med Tema 1 og en mengde tanker om algoritmer som styrer våre digitale valgmuligheter vil jeg dele noen tanker knyttet til psykologi:
Psykologiens programmering
På 70-tallet forsket Richard Bandler og John Grinder  på hvordan vi mennesker programmerer oss selv. De kalte sine studier for Nevrolingvistisk programmering (NLP). De mente at vår bruk og tolkning av ord (lingvistikk) påvirker nevrologiske reaksjoner. Bandler og Grinder tegner opp en sammenheng mellom dette og vår egen adferd og opplevelse av denne - både bevisst og ubevisst. Gjennom sitt arbeide med NLP skisserer de ulike strategier og metoder for hvordan man oppdage andres programmering, samt hvordan du kan bruke disse strategier og metoder til å påvirke - elelr som de kaller det omprogrammere -  andres og din egen opplevelse og adferd.
I sitt arbeide studerte de blant annet nøye metodene til psyklogen Milton Erickson og hans bruk av hypnose. Her er et eksempel på NLP-analyse av intervjuteknikker på TVstasjonen Fox.

Avslører P2P en kommersiell dobbeltmoral?


For tiden studerer jeg både på Hihm Campus Rena, Norges Musikkhøyskole og ved Universitetet i Trondheim. Ved sistnevnte følger jeg kurset om Teknologiendring og samfunnsutvikling med Arne Krokan.

I tema 2 på dette kurset blir vi utfordret til å drøfte fordeler og ulemper med fildeling i nettverk som benytter P2P-teknologi. Jeg tror P2P er en del av internettets DNA. Dessverre får fildeling negativt fokus pga av åndsverksloven og deling av det brukere liker - film, bøker, musikk og software. Jeg skal derfor dele noen nyanseringer rundt denne problemstillingen:
Det totale konsumet av underholning på nett er stort. Det er mange som liker underholdning og det blir derfor mye datatrafikk tilknyttet streaming og lasting av film, bøker, musikk osv. Jeg vil likevel påpeke at noen av medialeverandørerene er mer utsatt for bruk og misbruk enn andre.

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...