tirsdag 17. mars 2020

Digital kommunikasjon og relasjon


Er du med? Plutselig var Norge midt inn i en nasjonal krise. Prinsippet er at folk må holde avstand til hverandre for å unngå spredning av smitte. Derfor forbys undervisning som er organisert på tradisjonell måte. Skolelokaler stenges for å forhindre samvær, men det stenger ikke for læring og digital samhandling. Det digitale handlingsrom er stort, men hva skal vi gjøre?  

Jeg er blitt oppfordret til å dele noen tanker om hva som nå står foran oss. Her er noen refleksjoner og jeg håper det er til inspirasjon i en vanskelig, men også unik tid.  

Det er en stor fordel med dette. Valget tatt. Vi slipper å diskutere for eller i mot bruk av digital teknologi. Om du ikke er med på dette er du enestående sta, og det er helt greit. Denne blogposten er for oss andre - vi som er med. 

Nå er det viktig å forstå noen sentrale forskjeller, så vi ikke tillegger det digitale noe det IKKE kan bli. 

Digital kommunikasjon vs. relasjon
Digitale plattformer tilbyr kommunikasjon. Ikke relasjon. Relasjon er grunnlaget for god kommunikasjon. Derfor har dere en unik anledning til å jobbe videre i den kommende perioden.
Dette er ikke ferie - det er praksisfellesskap  :-)

Høsten 2019 jobbet jeg for Norsk kulturskoleråd med å utarbeide en digital strategi. Vi lagde mye innhold, men her er de tre viktigste frasene:
 1. Grip det digitale handlingsrom (gripe mulighet)
 2. Skap digital mer-verdi (Noe mer enn det ikke-digital)
 3. Sikre digitalt mangfold (bruke det rette verktøyet for oppgaven)
I dag vil jeg supplere med tre til: 
 1. Titt på andre (observer hverandre og diskuter)
 2. Våg å gjøre feil (du kan jo bare gjøre det bedre) 
 3. Spør eleven (elevene merker jo om de lærer - så de kan hjelpe - spør dem) 
Ledelse
Digital ledelse er ikke som annen ledelse. Den består mye av digital kommunikasjon (telefon, epost, nettside, vedlegg) og den baserer seg på de relasjoner som allerede er etablert. Det er mange relasjoner å ta hensyn til for å forstå læring: mellom elev og lærer, elev og elev, skole og ansatte, lærer og lærere, og lærere og deg som leder.

Jeg tror: Ved å forstå det digitale som kommunikasjon, basert på reel relasjon, vil vi få nyttig forståelse fra de kommende ukenes situasjon.

Tor Berntsen i iProsess tar dette opp i sin podkast. Er du leder? Bruk 7 minutter på denne. Er du ansatt? Bruk 7 minutter på denne. Noen tanker
Elevene er kjent med digital samskaping fra skolen. De er kjent med deling av det de skaper (produsert læring).

Det betyr at digital undervisningen må fokusere mer på produktet og mindre på prosessen - fordi du som lærer ikke er sammen med eleven i prosessen. 

Ordtaket: Elever lærer også når de IKKE er sammen med læreren! Dette gjelder mer enn noen gang. Men vi kan heie på elevene og være deres beste støttespiller og publikum  :-)

Økonomi
PS! Det er også en kommersiell side ved kulturskole som er ulik grunnskole. Er vi ikke litt mer forpliktet til å gi et tilbud? Elever og foresatte betaler jo for undervisningen og den kan leveres digitalt - i motsetning til fotballtrening og turn. Dette finner helt sikkert kulturskolerådet gode svar på. 

Men som prinsipp: Jeg mener lærere i kulturskolen skal være tilgjengelig for undervisning av elevene sine slik eksisterende timeplan tilsier. Men nå gjennom en digital plattform. 

Digital plattform
Kommunen har mest sannsynlig valgt en plattform allerede. Bruk denne. Unngå friksjon. Friksjon fører til frustrasjon. Ved å velge andre løsninger skapes det friksjon. Veien gjennom det kommunale systemet for å få godkjent en annen løsning er tung. Er det rett prioritering?  

Digitale samhandlingsplattformer med lyd og bilde er konstruert med fokus på lyden av stemme - tale. De prioriterer frekvensområdet til stemmen...når vi snakker. Det betyr at bassgitar og piccolofløyte ikke er beste utgangspunktet for prioritert lydkvalitet.

Det er et godt premiss å vurdere plattformen du bruker utifra hva den kan tilby, og ikke hva den ikke er gode på. 

Disse er skapt for å snakke til hverandre. Ikke for å snakke i munnen på hverandre. Derfor kreves det mer disiplin. Lytting.

Disse plattformene er rett og slett ikke lagd for å spille sammen. Samspill vil ikke gi dere noen opplevelse av samspill. Bruk heller denne tiden til å bygge opp et savn av samspill. La det bli en konstruktiv prosess frem til at dere kan treffes igjen - og samspille. 

Legg derfor opp undervisning til å trene og forberede seg på samspill. Ikke tilstrebe et samspill nå. 

Motivasjon
Elever i kulturskolen er ikke pålagt undervisning - de har valgt kulturskolen av pur interesse.

Derfor kan du sette fokuset på betydningen av interessen dere har. Hva kunst og ditt fag (musikk, dans, visuell kunst, sirkus osv) betyr for dere. La ønsket om nye ferdigheter komme etter hvert. Del gjerne inspirerende filmer du liker. Lytt på hva elevene dine liker. Hør på dem - mer enn deg selv. 

Hjemmearena
Nå er det du som kommer HJEM til eleven. Oppfør deg deretter. Du entrer deres privat svære og det skal etableres en aksept for å dukke opp her. Bruk tiden til å bygge tillit. Styrk båndene mellom dere. 

Vær klok og observant. Alle hjem er ikke like - vis respekt. 

Vis interesse for elevens rom. Gi eleven plass. Spør, lytt, reflekter, velg, del, gi! 

Aldersdilemma
“Mange av mine elever er under 13 år og kan ikke bruke sosiale medier”. Ja - et er GDPR og personvern for alle. Også de under 13 år. Men dette er også en anledning til å lære og erfare sosiale medier. 

Vær bevisst din rolle som voksen og veiled elevene i deres bruk av sosiale kanaler (TikTok, Snap, instagram, Facebook, twitter, YouTube, Soundcloud). Dette kan f.eks. bli en periode hvor digital mobbing kan bli spesielt utfordrende og vondt for dem det gjelder.  

Fellesaktivitet 
Jeg vil derfor oppfordre lærere til å forsøke å involvere familien i elevens kulturskoleaktivitet. Skap gode oppgaver som handler om aktivitet med felleskapet der hjemme. Medskaping hjemme. Ta dette opp med foresatte og elev. La den dokumentasjonen de skaper hjemme sees i et perspektiv av læring. 

Når foreldre og elever ser at produktet er godt blir de stolte. Alle liker ros. Slik sett kan sosiale medier like gjerne bli en list for kvalitet der foresatte og elever bidrar sammen, og deler. 

Vit også at det som lastes opp på Soundcloud og Youtube kan beholdes 100% privat og fungere helmaks som dokumentasjon for ønsket læringsutbytte.  

Din synlighet
Du, som lærer, kan også by på deg selv. Kanskje det er nettopp nå du skal bli synlig på digitale kanaler? 

YouTube er den viktigste kanalen for pedagogen. Her kan du legge ut både lyd og film. Du kan publisere 100% usynlig, med en kryptert lenke som KUN eleven får tilgang på. Du kan også legge ut innhold som er 100% finnbart for alle. Er du med? 

Teknisk
Alle elever i hele Norge har tilgang på en digital enhet (90% er godt nok til å si alle). Kommunen har gitt elever i hele landet en kanal for å kommunisere digitalt med hverandre.

Klarer derfor med IKT-avdelingen evt. blokade av Facetime på iPad, Hangout på Chrome eller Teams/Skype på Microsoft.

Klarer også med IKT-avdelingen dersom kulturskolen har behov for å åpne opp spesifikke fagapper. Det kan være tilgang til din Dropbox eller bruk av annen videotjeneste. 

Deretter kan lærere tilby veiledning av elevens selvøving. Dette er en gylden anledning til å se elevene øve der de bor, er, oppholder seg osv.

Husk: Grunnskolen klarer ikke å være der en-til-en. Det er kulturskolen sin store styrke i denne situasjonen. Vi er tett på. Er du med? 

Kunst og kultur har betydning for elevers liv. Kulturskolen er tett på eleven. Nå kan teknologien gjøre at man kommer hjem til eleven.

Skal vi ikke bruke denne anledningen?

Videotjenester
Jeg skriver dette for andre gang: Tidligere har eleven kommet til ditt undervisningslokale. Nå er det du som kommer hjem til eleven. Du kommer inn på elevens private rom. Du får se det mest private eleven har. 

Vis respekt. Være ydmyk. Tørk av deg på dørmatta. Sett igjen skoene i gangen. Hils på de andre i huset. Presenter deg. lær deg navn. Forstå rutinene som eksisterer. Undersøk forholdene. 

Bor eleven alene på rommet? Øves det på samme rom? Når øves det? Er det tilrettelagt? Er det andre ting eleven har behov for å snakke om? 

Vis respekt - og få tillit!  

Så...
Kan eleven spille musikk for deg? Vise "øvingsrommet" hjemme? Hilse på familien? Kan de spille et stykke for søsken?

Kan dere lytte på musikk sammen? Få eleven til å dele sin musikk med deg og LYTTE på hva de faktisk liker. Se på det som research?Lage spillelister? Dele spillelister? Det går an å samarbeid om spillelister på Spotify, Soundloud og Youtube.  

Gjør eleven kompetent ved å spørre dem. Være undersøkende. Interessert. Få eleven til å vise deg noe.

Hva med å dele en film med elevene? En instrumentallærer DU liker. Kanskje tiden er inne for å dele dette med elevene. Noe de kan bli inspirert av. Noe de kan motiveres av. Noe de kan jobbe med og vise deg når dette er over. 
  
Følge opp
For de som har mer kontinuerlig arbeidsprosesser er det viktig å se på mulighetene i den begrensningen som nå oppstår.

Du kan ikke samspille. Du kan ikke vurderer klang. Dere kan ikke skrive i notene deres. Men:
Dere kan vurdere et smil. Gi ros. Spørre. Lytte. Dele lenker. Fortelle historier. Vise noe. Jobbe med rytmikk. Dele opptak. Transkribere.
  
Digital tverrfaglighet
Når elever og lærere jobber digitalt er det snublende nært å bli tverrfaglig. Jeg tror det er fult mulig å eksperimentere og skape på tvers av kunstfeltene. Visuell kunst og musikk. Dans og foto. Film og mat. Tegneserier og skapende skriving. Dikt og fingerspråk. Animasjonsfilm og noter. 

Det finnes egne apper for alt dette. Snakk med eleven. Ta en sjans - se hva som skjer. 

Opplæring og kursing
Noen kulturskolelærere vil si at de ikke har fått opplæring i bruk av Hangout, Skype, Facetime eller Teams. Til det vil jeg si: Det handler ikke om opplæring og kursing. Det handler om vilje. Vilje til å prøve. Vilje til å spørre. Vilje til å søke på nett. Vilje til å søke på Youtube.  

Det tar deg 10 minutter å skjønne hvordan disse plattformene virker når du finner den rette Youtubefilmen. Ta sjansen på å se tre - og del den beste med andre (og fortell hvorfor den er bra). 

Overordnet nivå
Norsk kulturskoler kan gi råd om: 
 • Retningslinjer for nettbasert pedagogisk praksis
 • Punkter for dialog med skolesektoren
 • Struktur for hjemmekontor
 • Møtestruktur for samarbeid på nett
 • Tanker om kulturaktiviteter i hjemmet
 • Råd og prinsipper for god undervisningspraksis online. 
Men det trengs også faglige ressurser og eksempler. Man kan initialisere engasjerende nasjonale prosjekter. Dialog om samarbeid med andre nasjonale organisasjoner (Kulturtanken, Udir, Korpsforbundet, Dirigentorganisasjonen, Korforbundet, Danseforbundet, Videregående skoler, Musikk i skolen, og andre kunstfaglige miljøer på høyskolenivå som kan bidra med tenkning rundt digital didaktikk osv.). 

Vi kan f.eks. by på online rådgivere for å styrke rektorer og fagledere. Fasilitere ideer, erfaring, webinarer, produsere filmer som kan deles. Kulturfeltet har, kanskje heldigvis, stor grad av dugnadsånd. Ha dog et kritisk blikk på kvalitet.  

Du kan selv sjekke ut hva andre ungdomsorganisasjoner gjør for sine medlemmer på nett. UKM, Frivillighet Norge, Udir, Spillmiljøer, Idrett, Religiøse organisasjoner og Kodemiljøer. Les og bli inspirert. (Se lenger ned for linker og oppdaterte ressurser).

    
Her er min egen sjekkliste: 
Vis respekt for at du kommer hjem til eleven.
 1. Involver foresatte 
 2. Bruk grunnskolens verktøy og apper
 3. Sikt på produkt - ikke prosess.
 4. Gi tydelige aktivitetsoppgaver som deles tilbake (film, lyd, bilder, tekst) 
 5. Gjør skolen synlig digitalt (Blogg, Facetime, Instagram, YouTube, Soundcloud)  
 6. Samarbeid med grunnskole - de er i samme båt - ro i samme retning
 7. Lærere: Produser eget innhold, og del (film, lyd, bilder, foto). 
 8. Fokuser på elevens læring - spør dem. 
 9. Coachende tilnæring. 
 10. Dette er en unik periode i kulturskolenes historie. Er vi forberedt? 
Grunnskolen er godt forberedt på dette gjennom alt det planarbeidet de har fått fra sentralt hold...fagfornyelsen er jo ferdig og nesten klar for oppstart august 2020. Men jeg tror vi alle kommer til å lære mye, nå som 

Vi kan bare gjøre vårt beste. Er du med? 
_____________________________________________________________

Ressurser:
Ref: 18.03 kl 09:00: 
Her oppdaterer jeg artikkelen med noen linker: 
Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (elevens perspektiv - viktig!)
Udir - hvordan undervise hjemme (mange gode prinsipper og råd)
Frivillighet Norge (masse god informasjon om verktøy)
Datatilsynet om undervisning på nett (GDPR og håndheving) 
Norges idrettsforbund  

Helse Norge (topp oppdatering fra myndighetene)
Kulturtanken (Hva betyr kunst og kultur for barn?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...