mandag 12. februar 2018

Hva vi lærte på Mustek2018


Mustek2018 er over. Så langt har norske musikkpedagoger møttes annenhvert år for å snakke om teknologi. Det er så mye å ta av. Nye verktøy. Nye metoder. Spennende prosjekter. Nye behov. Nye rammer. La oss håpe dette skjer hvert år.

I år var konferansen organisert som tre ulike tema. Jeg fikk lov til å legge tilrette og lede det sporet som handler om Læring i Endring.

Forarbeid
Eldar Skjørten, Håkon Kvidal og meg skulle samarbeid om utviklingen av de tre sporene på konferansen. Vihadde to møter i forkant og delte dokumenter i en felles mappe på Google.

Mitt tema ble Læring i endring. Jeg fikk virkelig tenning på dette. I planleggingen til konferansen passert mitt refleksjonsdokument 23 A4 sider med ideer, tenker, cases, innspill, områder og til slutt en retning og struktur.

1: Læring i endring
2: Deling og blogging
3: Podcasting
4: Youtubing
5: Repertoar

Læring er i endring fordi teknologi gjør noe med mulighetene. Som en del av dette premisset blir Blogging, podcasting, Youtubing verktøy som utvikler oss.

mandag 29. januar 2018

Soundcloudfestival


I Odda prøver vi å tenke nytt, planlegge, prøve, erfare, evaluere, justere og på denne måten utvikle beste praksis. Noe av det vi prøver funker dårlig, mens andre ting blir bedre og bedre.

Soundcloudfestivalen vår fungerte meget bra. Derfor tenkte jeg å dele ressursene knytta til dette prosjektet med dere.

Hva er det? 
Soundcloud er en digital plattform hvor barn- og unge lytter til musikk. I motsetning til Spotify er Soundcloud en plattform hvor du kan kommenterer de du hører, samt at du kan late opp egne lyder.

Soundcloud er den kanalen som gjorde blant annet Kygo kjent for verden.

onsdag 24. januar 2018

Fremtidens jobber


Det skrives, snakkes og tenkes mye rundt hvilke yrkesgrupper og jobber som forsvinner i fremtiden. Årsaken ser ut til å være automatisering, robotifisering og spesialisering (høyere kompetanse = færre folk).

I denne vrimmelen av artikler og frykt for det vi ikke kjenner treng nye spørsmål:
  • hvilke jobber kommer?
  • hvilke ferdigheter trengs? 
  • hvilke kjerneområder utvikles? 
Først og fremst er det 3D som styrer forståelsen av data, automatisering og robotifisering. Alle jobber som er Dull - Dangerous - Dirty vil forsvinne.

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...