mandag 12. februar 2018

Hva vi lærte på Mustek2018


Mustek2018 er over. Så langt har norske musikkpedagoger møttes annenhvert år for å snakke om teknologi. Det er så mye å ta av. Nye verktøy. Nye metoder. Spennende prosjekter. Nye behov. Nye rammer. La oss håpe dette skjer hvert år.

I år var konferansen organisert som tre ulike tema. Jeg fikk lov til å legge tilrette og lede det sporet som handler om Læring i Endring.

Forarbeid
Eldar Skjørten, Håkon Kvidal og meg skulle samarbeid om utviklingen av de tre sporene på konferansen. Vihadde to møter i forkant og delte dokumenter i en felles mappe på Google.

Mitt tema ble Læring i endring. Jeg fikk virkelig tenning på dette. I planleggingen til konferansen passert mitt refleksjonsdokument 23 A4 sider med ideer, tenker, cases, innspill, områder og til slutt en retning og struktur.

1: Læring i endring
2: Deling og blogging
3: Podcasting
4: Youtubing
5: Repertoar

Læring er i endring fordi teknologi gjør noe med mulighetene. Som en del av dette premisset blir Blogging, podcasting, Youtubing verktøy som utvikler oss.Litt mer om innholdet
1: Læring er i endring fordi vi får teknologi som liberaliserer kunnskap og fakta. Nå finner man informasjon om det meste og elever kan lære raskere og bredere enn det læreboken tillater. Jeg forholder meg i særlig grad til Konnektivismen. En læringsteori som peker på at: Det er ikke bare hva du kan, men også hva du kan finne ut; som er viktig i dagens læring. Hele min presentasjon om dette tema kan du se her.

2: Blogging gjør det mulig å dokumentere egen refleksjon, erfaring og tanker om fag. Jeg opplever at terskelen er lav og høy på samme tid. Derfor er det viktig å se på hvordan man kan lese og følge andres blogger. Hvordan man kan dele og kommentere andres blogger. Og til slutt hvordan du kan sette opp egen blogg, samt hva dette kan gjøre med deg og de rundt deg.

3: Podcast er en svært enkel og spennende måte å dele kunnskap og refleksjoner. Det er noe du kan oppleve asynkront med produsenten og du kan gjøre andre ting samtidig som du hører podcasten. Podcast er lyd. musikkfaget jobber også med lyd. Når en lærer blir mer opplyst om hva en podcast er kan man vurdere å tilby dette i alle fag på skolen. Derfor gikk vi gjennom litt analyse, vurdering og forståelse av Podcasting.

4: Youtube er en kanal hvor alle kan Broadcaste seg selv. Men først og fremst er det blitt en uendelig kilde til læring. Her finner du alt du kan tenke deg av filmer og dokumentasjon på praktiske gjøremål og musikalske uttrykk fra hele verden. Jeg ville gi et lite glimt inn i hvordan ulike kunstformer konvergerer og smelter sammen i filmformatet, samt hvordan elevene bruker Youtube som en kulturell arena. her kan man også bygge opp karrierer. Det er svært gode penger i å være god på Youtube. Nå vet enda flere musikklærere mer om hvordan denne kanalen kan benyttes.

5: Samtidig med dette samles all verdens musikk i digitale tjenester som Spotify, Youtube og Soundcloud. Og siden repertoaret er det som definerer de kulturelle kullene i oppveksten ville jeg fokusere på hvordan repertoar kan presenteres, finnes, organiseres og deles med elever og kolleger.

Fellesprosjekt
På Mustek 2018 skulle alle deltagere samarbeid om et lite eller stort prosjekt. På mitt spor 3 landet vi på at vi ville sete opp en blogg, lage en Facebook gruppe og på den måten legge tilrette for videre utvikling senere.

Så sagt så gjort.


Dette ble en svært spennende og skapende konferanse. Jeg håper mange blir inpirert av dette. Det er bare å ta kontakt for kursing, veiledning og utvikling av ditt fagmiljø. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...