lørdag 30. november 2013

MOOC - er det egentlig undervisning?


Den nye formen for å tilby undervinsing heter MOOC. Jeg følger selv et kurs i Trondheim som kalles MOOC. I dag leste jeg et leserinnlegg som fikk meg til å stoppe opp.

Det er lett å tro at et kurs på nettt skal skape kunnskap og ellerhelst kompetanse. Er dette mulig...eller har vi for store forventninger? Er alle MOOC´s like? Hav er evt. forskjellene og hvordan skal du som bruker av slike åpne massive ressurser stille krav til deg selv for å få noe som helst igjen om for kurset?

M - Massiv: Det som er massivt er forhåpentligvis at det er mange deltagere på kurset. ikke at kurset i seg selv er massivt og har mye innhold.
O - Open: Open står for at kurset er tilgjenglig. Det betyr ikke bare at du kan klikke deg inn, men er direkte knyttet til at det er en gratis ressurs som du får tilgang til dersom du registrer deg med ulike data.
O- online: Dette skjer omline. Det betyr at resursen er tilgjenglig for alle som har internet og en timeplan som tillater at du finner tid innenfor 24/7.
C - courses: Cources forteller oss at dette er kurs. Og som alle vet - et kurs er ikke nødvendig vis det samme som læring. Læring er en kompleks prosess som trigges og fasiliteres gjennom et mangfold av teknikker, metoder, nivåer, kontekster og interaksjoner med selv selv, fagpersoner, læringsmiljø og kolleger/venner.

søndag 10. november 2013

Digital didaktikk under lupen - del 2

Her om dagen ble denne filmen publisert inn i mitt nettverk på Facebook og jeg ble veldig fasinert over hvilke spennende effekter som oppsto i møte mellom bil, mennesker, kontekst, lys, vinkler og kamera.Jeg fikk lyst til å forfølge dette med optiske illusjoner. Jeg husker godt dualisme i bilder. Avhengig av hvordan du ser på bildet får du frem to ulike motiver. Innen malerkunst har dette vært en fenomen i lang tid og i den digitale kunstverden får vi mange nye varianter.

Hva lærer dette fenomenet oss om å se? Tolke? Avsløre og derigjennom lære om påvirkning?

Om du leser videre vil du forhåpentligvis bedre forstå hvorfor Honda bruker kunstens metodikk for å formidle sin visjon i egen markedsføringen.

søndag 3. november 2013

Digital didaktikk under lupen - del 1

Jeg hadde besøk av en kompis her en kveld og fikk en utfordring.

Hvordan transkribere et foredrag som ligger på YouTube?

Her kan dere se foredraget slik det i utgangspunkett er på YouTube.1: Vi fant løsningen - ved hjelp av YouTube. Vi tok foredraget av professor Klein og rippet ut lyden av filmen via en onlinetjeneste.

Denne lydfilen la vi så inn i iMovie. Vi valgte 2,27 min av det 48 minutters lange foredraget.

Vi fant et foto fra Roma og la på tekst i en online bildefunksjon fra Google Chrome.

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...