søndag 3. november 2013

Digital didaktikk under lupen - del 1

Jeg hadde besøk av en kompis her en kveld og fikk en utfordring.

Hvordan transkribere et foredrag som ligger på YouTube?

Her kan dere se foredraget slik det i utgangspunkett er på YouTube.1: Vi fant løsningen - ved hjelp av YouTube. Vi tok foredraget av professor Klein og rippet ut lyden av filmen via en onlinetjeneste.

Denne lydfilen la vi så inn i iMovie. Vi valgte 2,27 min av det 48 minutters lange foredraget.

Vi fant et foto fra Roma og la på tekst i en online bildefunksjon fra Google Chrome.

2: Bildet ble plakaten som fulgte lyden av foredraget. Denne filmen lastet vi så opp til YouTube.Hvordan får man tekst? 
Nå ligger altså både originalfilmen der, men også vår egen lydversjon. Forskjellen er at vi nå har kontroll på lydversjonen. kontroll på den måten at du må eie filen for å kunne analysere den og få YouTube til å lage automatisk tekstfil av den.

Nå kan vi be YouTube analysere vår filmversjon av foredraget og transkribere det for oss.

Fem minutter etter opplasting får vi tilgang på YouTubes tekstversjon av lyden - så det ble altså jobbes godt i kulissene :-)

Veien videre
3: Tekstfilen fra foredraget laster vi så ned på maskinen. Den åpnes i Open Office. I tillegg til teksten som snakkes finner vi også tidmarkører for tidskode (som er standard ved transkripsjon av lyd til film).

4: Disse tidsmarkørene fjerner vi manuelt mens vi leser den engelske teksten.

Er denne god nok? Ja - mer enn god nok.

5: Den rene engelske tekstfilen legges så inn i Google Translate og vi får ut en norsk oversettelse.

Er denne god nok?
Nja - denne oversettelsen er ikke perfekt, men her ligger også styrken. Den er mer enn perfekt nok til at elevene selv kan jobbe med å renskrive den norske oversettelsen. De har den engelske som mal. På denne måten må de gå frem og tilbake mellom de ulike filene og analysere sammenhengen oversettelsen henviser til.

Spårk- og kontekstkompetanse
Allerede FØR elevene er igang med studiene sitter de og arbeider med teksten :-)

6: Elevene både leser og språkvasker manuset slik at den gir best mulig mening.

Denne norske oversettelsen redigerer vi slik at den gir god mening. Man kan f.eks. jobbe med teksten slik at den ikke lenger er muntlig (komemr fra et foredrag), men blir mer som fagbok innhold, eller en egen historie.

Det er på dettet punktet jeg bestemmer meg for å ta dette videre:

A: Jeg redigerer den norske teksten slik at det blir kortere setningene med tydelige avsnitt.

Nå er det tid for produksjon på iPad.

Ipadproduksjon
B: Deretter leter jeg opp bilder av alle steder og personer som nevnes i teksten. Disse lagrer jeg lokalt på iPad´en.

C: Så finner jeg musikk fra den italienske komponsieten Ottorio Respighi. Hans verk Romes Pinjer er på 2:48 sek og passer perfekt. Kjøper denne fra Itunes og får det lagret lokalt på iPad´en.

D: Deretter åpner jeg iMovie og legger inn det første bildet.

E: Deretter legger jeg den nye teksten inn i Google Tranlate. Tryller på avspilling og får en flott kvinne til å lese hele teksten på norsk. Dette tar jeg opp med mikrofonen på iPaden og legger inn i iMovie.

F: Så legger jeg inn musikken fra Ottorio.

G: Deretter er det bare å legge bilder utover i talen. Klippe opp talen innimellom for å skape pausen og slippe igjennom musikken.

Det hele blir en perfekt introduksjon av semesters hovedtema: Romersk Arkitektur.  Læring
Dette ØKER læringen for elevene og bearbeider teksten på en måte som skaper kompetanse - IKKE lenger kunnskap!

Engelsk, norsk, sammenheng, romersk arkitektur, matematikk, historie, samfunnsfag, digiatal kompetanse.

Alt dette i en øvelse - noen bedre?    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...