lørdag 30. november 2013

MOOC - er det egentlig undervisning?


Den nye formen for å tilby undervinsing heter MOOC. Jeg følger selv et kurs i Trondheim som kalles MOOC. I dag leste jeg et leserinnlegg som fikk meg til å stoppe opp.

Det er lett å tro at et kurs på nettt skal skape kunnskap og ellerhelst kompetanse. Er dette mulig...eller har vi for store forventninger? Er alle MOOC´s like? Hav er evt. forskjellene og hvordan skal du som bruker av slike åpne massive ressurser stille krav til deg selv for å få noe som helst igjen om for kurset?

M - Massiv: Det som er massivt er forhåpentligvis at det er mange deltagere på kurset. ikke at kurset i seg selv er massivt og har mye innhold.
O - Open: Open står for at kurset er tilgjenglig. Det betyr ikke bare at du kan klikke deg inn, men er direkte knyttet til at det er en gratis ressurs som du får tilgang til dersom du registrer deg med ulike data.
O- online: Dette skjer omline. Det betyr at resursen er tilgjenglig for alle som har internet og en timeplan som tillater at du finner tid innenfor 24/7.
C - courses: Cources forteller oss at dette er kurs. Og som alle vet - et kurs er ikke nødvendig vis det samme som læring. Læring er en kompleks prosess som trigges og fasiliteres gjennom et mangfold av teknikker, metoder, nivåer, kontekster og interaksjoner med selv selv, fagpersoner, læringsmiljø og kolleger/venner.Det er på dette punkt jeg ser at det er en grunn til å være litt konstruktiv. Læring skjer ikke gjennom åpenhet, massivhet, kurs eller online-tilgjengelighet. Det skjer gjennom gode prosesser. Da spiller bl.a. motivasjon, relevanse, dialog og evne til å samhandle og dele inn. Hvordan evner du å koble deg på egen læring og stille krav til rammebetingelsene for at dette skal kunne skje gjennnom en åpen, massiv online kurstjeneste som ikke koster penger?

Jeg har sammen med en god venn tittet på flere ulike teknologier og metoder for såkalte MOOC. Det er åpenbart at det er stort forbedringspotensiale på dette.

- Det er overdreven tro på at digital tekst og film gir god nok dokumentasjon.
- Det er stor variasjon i bruk av gamifisering.
- Humor er fraværnede.
- Studentenes bidrag i forum er ikke koblet inn mot læringsmaterialet.
- Det oppleves sterilt og linjært å studere.
- Du kan ikke hoppe i pensum uten å fullføre i preprodusert sammenheng.
- Chat er fraværende...man poster i forum.
- Lukkede systemer åpner ikke for at Facebook eller Google+-konto er didalogplatform (dette kan gjøres lukket, men alikevel gjøre studiene elevant i den daglige digital sosialisering).
- Læring skjer 24/7 - jeg vil chatte med medstudenter som bor i andre tidsoner - visualiser dette. Få frem det globale i det visuelle!
- Ingen form for intensiver og gamification.

Intensiver i Onlinemiljøer
Det burde vært enkelt med BEST STUDENT MOVIE. De oppgaver man løser burde kunne ende opp som en ressursbank for de andre studentene. Disse kan lett stemmes frem som gode eller supergode. På den måten kan de bli online studentenes "pole" for forbedret kurs. Dersom du gjør det bra og ditt arbeidet hjelper de andre studentene: Du får studiebesøk på skolen og middag med proffesoren som har utviklet kurset!

- eller enda bedre: Vær aktiv i det digitale studiemiljøet og bli den som får være med å dele ut intensiver via kursets filatropiske program! Det være seg overettelse av kurset til Unbuntu osv.

Lærer kursene av deltagerne? 
På et massivt åpent online kurs skulle man kunne forutsette at summen av deltagere er bedre enn innholdet i kurset. HVordan kan kurset lære av aktivitetene i kurset?

Kursene har masse godt innhold, men de skulle kunne uvikles videre av studentenes kollektive samhandling. Ressursene burde deles og samles. Brukes og honoreres.

Eksempel
Min beste læring skjer gjennom forståelse av hvordan jeg kan benytte Google maksimalt til å gi relevante svar til min kritiske tenkning.

For å si det baklengs:
1: Min evne til å forstå hva jeg ikke forstår og lurer på.
2: Hvordan jeg så formulerer mine spørsmål og benytter Google til å lete opp svar.  
3: Eveluerer og utvikler forståelse av det keg finner ved å vurdere, teste ut og evaluerer funn via Google.

På denne måten lærer jeg.

Sluttord
Dersom jeg benytter et MOO-kurs - som i tillegg er massivt på deltagere - burde jeg først og fremst fått tilgang på alle disse:
1: NÅR jeg trenger det
2: DER jeg er i pensum
3: ONLINE og OPEN og OMOD - On My Own Device

Call og Response må være effektiv og høy.

Læring er ikke en del av begrepet. Det trengs studieteknikker for å få noe ut av dette. Selv studerer jeg på to ulike studiplasser i år og vurderer fortløpende læringsutbyttet ved ulike teknologier.

MOOL ville forpliktet kursutviklere og teknologileverandører slik at man faktisk skal lære noe. Slik det er i dag er det for stort fokus på OPEN og ONLINE.

Hadde man fokusert mer på læringsdesignet - sammensetningen av ulike kommunikasjonsteknologier, responssystemer og bigdatasamling på individuelt nivå kunne C´en byttes ut med Lén og fått relevans for at man kan lære sammen.

Jeg tror MOOC har et lite potensiale fordi kurs i seg selv ikke gjør deg til et lærende vesen. Massic er avhengig av at mange liker dette. da har vi kun Open og Online igjen.

Derimot kunne et lekeord som TOOLS vært spennende: TOPIC - OPEN - ONLINE - LEARNING - SOCIETY.

Som du ser - en lek med ord og forkortelser...men dog en refelksjon over at læring ikke skjer av seg selv - det krever jobbing. Skal det skje online må man ha en managmentsystem som faktisk legger tilrette for at læring kan skje. Det kan MOOC bli bedre på.

PS! Jeg leste her en dag at den gang da boktrykkingen vokste frem var professorer beskymret for at studentene ikke ville møte fre - kunnskapen sto jo i bøkene. Det skjedde ikke. Dette paradigme ble kalt for: MOOB - Massiv Open Offline Books - FUNNY! 

1 kommentar:

  1. Her var det mange interessante tanker. Jeg er enig i mye av kritikken du retter mot moocene, men jeg tror ikke tanken er så rigid som du beskriver. NTNU-moocen er jo første norske forsøk på et slikt kurs, og er kanskje ikke representativt for spennet i det som kalles mooc andre steder. Men det er kult å leke med akronymet og sklle diagnoser og se muligheter. Jeg tenker at det største problemet med mooc er M'en. Det er selvfølgelig kult for utdanningsinstitusjonen å ha titusenvis av studenter på ett kurs, men for meg er skikkelig kjipt å aldri få oversikt over hvem jeg studerer sammen med. Så hvis de kun skulle gjennomført EN endring, burde det vært å lage en infrasruktur som gjorde at min krets av medstudenter ikke ble for stor. Kanskje man kunne bytte ut Massive med Community: COOC :)

    SvarSlett

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...