mandag 29. januar 2018

Soundcloudfestival


I Odda prøver vi å tenke nytt, planlegge, prøve, erfare, evaluere, justere og på denne måten utvikle beste praksis. Noe av det vi prøver funker dårlig, mens andre ting blir bedre og bedre.

Soundcloudfestivalen vår fungerte meget bra. Derfor tenkte jeg å dele ressursene knytta til dette prosjektet med dere.

Hva er det? 
Soundcloud er en digital plattform hvor barn- og unge lytter til musikk. I motsetning til Spotify er Soundcloud en plattform hvor du kan kommenterer de du hører, samt at du kan late opp egne lyder.

Soundcloud er den kanalen som gjorde blant annet Kygo kjent for verden.

Hvorfor?
Kulturskolen trenger å lære seg sosiale medier og digitale plattformer. Derfor kunne Soundcloud være en fin arena å bli kjent med. Både for at lærere skal lære litt om dette, men også for at elevene skal se at vi prøver å utvikle oss.

Ved å arrangere dette som en lyttekonsert kan vi også skape en sosial arena for foresatte, elever og lærere.

Odda kulturskole presenterte dette for kulturskoler i Hordaland fredag 26 januar 2018.
Representanter fra Norsk kulturskoleråd Hordaland med Kristin Geiring og Anne Lene Østvold Jordåen. I bakre rekke finner du Kommunlasjef kultur i Odda Lage thune Myrberget, Kulturskolerektor Lindås Arild B. Nielsen og Kulturskolerektor Odda Eldbjørg Furholt. 
"Kulturskolen behersker noen scener og arenaer. Slik som øvingsrommet, egne scener, kommunens andre scener (kinoen og Ungdomshallen), og regionale scener i nabokommunene. Nå prøver vi oss også på en digital plattform - Soundcloud"; fortalte jeg de andre rektorene på treffet.

Planlegging
For å beskrive prosjektet lagde jeg et ganske omfattende dokument. Her samlet jeg alt av refleksjoner og tilretteleggende funksjoner. Det finner dere her.

Gjennomføring
Vi lagde en hyggelig kveld med pizza, elever, lærere og foresatte. Her kan dere se en film med utdrag fra kvelden.Veien videre
Vi ser at dette gjør noe med hvordan vi lytter til hverandre. Det utvikler vår kjennskap til digitale arenaer/plattformer. Det gjør at vi får vist frem elevene på en ny og kanskje tryggere måte. Elevener blir utfordret på å beskrive utviklingsprosessen.

I det store og hele er det mange sider ved undervisningen og aktiviteten på kulturskolen som blir utfordret og forbedret med dette prosjektet.

Vi skal derfor fortsette med flere slike konserter.

Da er det flere lærere som får erfaring. Vi blir flinkere på produksjoner. Flere elever får blitt med. Kvalitetene stiger og det blir kanskje flere delinger på nett.

Her kan dere lytte til bidragene på våre første Soundcloudkveld/konsert. Etterhvert blir det sikkert en festival. DU er herved invitert til å ta del i dette og bidra til festivalfølelsen på nett :-)Helt til slutt - Presentasjon
Her er en presentasjon vi hadde av prosjektet for andre kulturskoler.Aller helt til slutt
Her har jeg lagd en film for å hjelpe dere med iPad til å ta i bruk Garageband for å starte opp med opptak på timen med eleven.

Dersom du har spørsmål? Legg de inn i kommentarfeltet på YouTube slik at svarene kan bli til glede for alle som har noe på hjertet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...