onsdag 24. januar 2018

Fremtidens jobber


Det skrives, snakkes og tenkes mye rundt hvilke yrkesgrupper og jobber som forsvinner i fremtiden. Årsaken ser ut til å være automatisering, robotifisering og spesialisering (høyere kompetanse = færre folk).

I denne vrimmelen av artikler og frykt for det vi ikke kjenner treng nye spørsmål:
  • hvilke jobber kommer?
  • hvilke ferdigheter trengs? 
  • hvilke kjerneområder utvikles? 
Først og fremst er det 3D som styrer forståelsen av data, automatisering og robotifisering. Alle jobber som er Dull - Dangerous - Dirty vil forsvinne.Videre vil vi mennesker i mye større grad jobbe SAMMEN med teknologi. Som foreksempel artificial intelligence (Alexa, Google Home).

Jobber vil forsvinne, men ikke nødvendigvis yrkesgrupper. Det er like gjerne menneskets rolle og funksjon i yrkesgruppen som endres.

Også vil vi organisere yrkesgrupperinger annerledes. Vi vil slå det sammen til nye tjenesteområder. Tjenesteområder som får frem andre verdier i yrkesgrupper. Eksempel er video og foto. Alle har teknologien. Ikke alle kan bruke den. Men alle kunne hatt bruk for det i jobben. Vel - foto og video vil bli en naturlig del av tjenester og jobber, men vi vil ikke ansette fotografer og videoprodusenter. Vi gjør det sjæl.

Den viktigste hovedtrenden er at vi kommer til å leve lengre. Da er det 3C - tre ferdigheter - som vil utvikle seg:
  • Caring
  • Coaching 
  • Connecting 
Her er en artikkel med flere filmer og en gjennomgang av 21 mulige jobber, ferdigheter og retninger for yrkeslivet i 2028.

Her er en pdf med analysen til Cognizant.

Og her er en film som oppsummerer mye.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...