lørdag 19. november 2016

Hva jeg delte på Sortland

Fagdag med kulturskoler og musikkpedagoger i Kulturfabrikken på Sortland 18. nov. 2016.
Da har jeg avsluttet fagdagen med kulturpedagoger og jeg tenkte å oppsummere litt hva jeg gikk igjennom med dem jeg møtte.

Bestillingen til meg var to foredrag og en oppsummering av hele fagdagen til slutt. I mitt første foredrag skulle jeg ha en gjennomgang av ønskelista til arbeidsgruppa for fagdagen. Hele presentasjonen finner dere her.

Del en
Det blir alltid en presentasjon av meg i starten på et foredrag. Jeg tenker at det er viktig å plassere meg selv i forhold til de temaene som skal drøftes. Derfor ble både musikkpedagogen Lage og Kultursjefen Lage presentert slik at jeg hadde to retninger inn mot hovedtema: Digitalisering og endring.

Deretter deler jeg dagens inspirasjon. Voksne som gjenskaper barnetegninger. Også hadde jeg under frokosten lagde denne twittermeldingen - inspirert av svar fra en av kursdeltagerne på spørreskjema jeg delte i forkant av fagdagen:

Sliter du med å se hele bildet av historien? Poenget er at flyktninger ikke har ved til å fyre i peisen! 

Innledningsvis kom jeg inn på hvordan vi gjør hverandre gode og leter etter det nye og spennende. Det å se muligheter. Da fortalte jeg om en film på Youtube hvor ei jente synger "feil", men så gjør noen noe med det. Jeg blogget om dette og den artikkelen finner dere her.

I hovedsak var det disse punktene jeg tok for meg:
 • Dagens inspirasjon (noe jeg har gjort i dag som inspirerte meg). 
 • Er det nytte i teknologi? 
 • Læringsteori 1850 - 2016 
 • Nettsøk: Fra å lete til å søke, og hvordan du er med på å skape web`en ved å bruke den. 
 • Kunnskap vs. kompetanse: Hva betyr disse to begrepene og hvordan fungerer de sammen (KERK-modellen). 
 • Copyright vs. Creative Commons: Hva er rammene for kreativitet og kommersiell utnyttelse i 2016. 
 • Implementering: Hvordan implementeres teknologi i sosiale kulturer? WOW-modellen forklarer dette. 
 • Infrastruktur: Hva betyr det for oss? Hvordan løser dine egne behov? Med eller uten kommunen? 
 • Digitale rollemodeller: Læreren og skolen mister sin posisjon og roller endres. Tar 49 millioner unge feil når de følger Felix Arvid Ulf Kjelberg? 
 • Nye metoder: Digital teknologi gir oss mulighet til å retenke læringsdesign. Video kan produseres og distribueres med ekstremt lave transaksjonskostnader. Flipped Classroom ble presentert, men også flipped fagdag!!! Også forklarte jeg forskjellen på Taylorisme og Toyotisme - basert på skolekorps og rockeband! 

Hva er Flipped fagdag? Jo. Jeg deler tre blogger slik at de jeg skal møte kan bli oppdatert på hva jeg driver med. Så sender jeg ut et digitalt skjema med fire spørsmål. Denne gang var det 17 av 40 som svarte. Jeg hadde med andre ord personlige historier fra nesten 50% av de som satt i salen og kunne personifisere foredraget innimellom hele dagen.

Alt dette på 60 minutter?! Faktisk. Men jeg hadde en time senere på dagen med fokus på digital kulturutvikling og kulturskolens rolle.

I denne seksjonen tok jeg for meg noen prosjekter vi har hatt i Odda:
 • Forbilder: Er dette vår tids Mozart? 22 år og multiinstrumentalist/kunstner 
 • Hvordan klarte vi i Odda å få en 11 åring til å synge for kongefamilien? 
 • Hvordan fikk vi i Odda en 13 åring på en britisk hitliste i sommerferien? 
 • Hvordan får vi i Odda litteratur ut til 100.000 fjellturister? 
 • Hvorfor ungdomsskolen i Odda har musikk som egenkultur og ikke fag. 
Trenger vi f.eks. noter?
Jacob Collier lager dette arrangementet og legger det ut på Youtube.Så legger Conrad Godfrey ut denne filmen - med transkripsjonen av Colliers arrangement:Så legger Joshua Roberts ut denne trommevideoen:Dette er digitalkultur - deling.

Gruppearbeid
Innimellom dette var det gruppediskusjoner om hvordan det digitale påvirker og kan tas i bruk i vår egen arbeidssituasjon. Pluss at faglærere presenterte egen erfaring med teknologi i undervisningen.

Så var det tid for kulturinnslag. Og Yippy for det. En ung fyr som spiller av sin nykomponerte Dubstepmusikk. Slagverkeleven Torbjørn viste oss hvordan han komponerer ulike musikksjangere i Abelton Live. Veldig ryddig og godt forklart. Alle lærte noe.

Del to
I andre del skulle jeg ta for meg Kulturskolen i fremtiden.  Og - estetiske fag i fremtiden. I det store og hele handler dette om kulturskolens integritet og verdisyn. Der grunnskolen er ufrivilig og fagorientert mener jeg kulturskolen skal representere frivillighet og temabasert inngangsport på alle kreative uttrykksformer. Språk, auditivt, visuelt, kroppslig, materielt, vistuelt, digitalt, analogt, sosialt, filosofisk, kulturelt, kunstnerisk. Samfunnet trenger en sterk skole som representerer det andre. Det som skolen ikke klarer i kraft av sine grunnpremisser av ufrivillighet og fagsiloer.

Jeg vet dette krever en masse av lærerne, men jeg vet dette er mulig. Vi må omorganisere og strukturere kulturskolen - ikke som skole, men som en kreativ produksjonsfabrikk. En slik metafor kan utdypes og dokumenteres. Kreativitet er også mer enn musikk og teater. Det finnes inge oppfinnere på alle områder. Kulturfabrikken burde kunne representere dette. Det vil være en god tilnæring på kulturell næring for landet vårt.  

Oppsummering
Helt til slutt fikk jeg lov til å oppsummere mitt inntrykk av dagen. Og det var omtrent slik:
Vi har mye kunnskap og erfaring. Dette bruker vi ofte til å veilede og rette elever og andre vi møter. Jeg tror vi i alt for stor grad hører etter det som er feil. Feil vi kan rette. Men da hindrer vi elever i å feile. Feiling er viktig. Motstand gjør deg klokere. Og sterkere. 

I det store og hele er barn og unge mye mer kompetente enn vi forutsetter. Hvorfor det? Fordi teknologi gjør det mulig å lære raskere. Stikkord er: Youtube. De unge er uredde og de har enda ikke har lært at det er umulig, eller vanskelig å skrive en symfoni, spille alle instrumenter, lage en film, publisere en bok, starte en blogg, ta selfies, utvikle digital kunst osv. Vi må oftere lytte og stille oss ute av veien for de unge. Vi må heie på dem mens de feiler og lærer, skaper og utvikler, leker og tøyser osv. Derfor siterer jeg det Ole Hamre sa til meg over en kopp kaffe i Bergen: Det handler like mye å høre etter det riktige i svaret som å stille det gode spørsmålet!

En musikalsk kvittering på det Ole snakker om er dette digitale kulturprosjektet som Jacob Collier har kjørt en periode. Hvordan høre etter det riktige i svaret...og gjør andre gode:Takk for at jeg fikk komme til Sortland og takk for at dere delte med meg - inspirerende med mennesker som møtes :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...