torsdag 26. desember 2013

21-årshundrets ferdigheter


Det ble satt ned et ganske omfattende prosjekt i 2009 som heter ACC21s - Assessments & Teaching of 21 Century Skills. 250 personer fra hele 60 institusjoner over hele kloden skulle se på hvilke ferdigheter man trenger hos de mennesker som skal jobbe og utvikle vår verden i det 21-århundre. Bak prosjektet står fire land (Australia, Finland, USA og Singapor), samt tre sponsorer (Microsoft, Cisco og Intel).

For the record: Interessant å se at tre av disse landene alle har scoret svært høyt på PISA testen

Oppgaven var å finne ut hva skolen i dag skaper av ferdigheter og hvordan dette samsvarer med de ferdigheter man trenger for fremtiden.

Ganske riktig: Det var noen ferdigheter man trenger mer av i fremtiden enn det skolen i dag lærer, anvender og forventer. Dette handler ikke bare om hva elevene skal lære, men også hvordan dagens administrasjon og organissjonssystemer anvender disse ferdighetene.

Funnene kan kategoriseres slik:  • Ways of thinking. Kreativitet, kritisk tenkning, problemløsning, ta avgjørelser, evne til å lære
  • Ways of working. Kommunisere og samarbeide
  • Tools for working. Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (ICT) og informasjonskunnskap 
  • Skills for living in the world. Stasborgerskap (plikter, rettigheter og priilegier), lifslang karriere, og personlig- og sosial ansvarlighet
Hvordan gjøre dette praktisk
Om vi snakker om å samarbeide med digitale verktøy sier det seg nesten selv at dagens systemer for organisering blir en flaskehals. Både for hva lærere og elever skal lære seg av ferdigheter. Dersom ikke skolen selv anvender disse ferdighetene kan man vel knapt forvente at elevene skal lære det fra andre enn seg selv?  

Konsekvensen av disse nye ferdighetene blir behovet for nye metoder.  Metoder som lærere skal lære seg. Først når man har dem selv kan man anvsende dem praktisk i egen jobb. Prosjektbasert læring, baklengsplanlegging, flipped classroom, erfaringsbasert læring, praksisfelleskap osv.

Frustrerende
Alt dette skaper frustrasjoner fordi det viser for alle som jobber med dette at: Det du har av kunnskap er avskrivbart. Det forsvinner. Det man lærte er ikke like relevant som før. Ikke slik å forstå at man blir utlært, men hvem er det som har oppdatert seg kontinuerlig på sitt fagfelt?

Sitter norsk læreren og blogger? skriver romaner, eller novellesamlinger? Er mattelæreren ingeniør på si? Har historielæreren årlige reiser til kjente steder? Undersøker konekvensen av historiske hendelser og oppsøker levende kidler til andre verdenskrig slik at han kan formidle dette på en sannferdig og oppdatert måte? Har religionslæreren blitt kjent med nyinnflyttede muslimer, jøder og islamister?

Man ble ikke utlært på lærerskolen eller ved andre institujoner. Man startet på det livslange læringsløpet. Man må oppdatere seg. Ikke bare teoretisk gjennom kurs, men gjennom å pratisere nye metoder, skaffe seg erfaringer og bygge ny kompetanse som SÅ til slutt kan benyttes i klasserommet.

denne siden finner dere whitepepaer fra prosjektet. Der er alle ressurser og informasjon omkring disse nye ferdighetene som ATC21s har funnet frem til samlet på et sted.

Benytt sjansen til å sjekke det ut. Du vil antagelig oppdag at mye av dette er kjente ferdigheter. Forskjellen er at nå er det ikke bare et talent du har, men en ferdighet som skal trenes. da må fokus endres og du må ta ibruk pedagogikken på nye måter. Velkommen til et digital didaktisk århundre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...