søndag 16. februar 2014

Visuell livredding?
You don't need to take notes. If it's important, you'll remember it.
— Steve Jobs

Er du enig eller uenig i dette utsagnet? Vel - det er noen grunner til å være enig, men det er også noen for å være uenig. For det første mangler man kontekst. I hvilken sammenheng sa Steve Jobs dette? Det vet vi ikke, men jeg mener dette kan si noe om hvordan han tenker om det å huske.

Sokrates var enig med Jobs. Han mente du sløvet hjernen ved å skrive ned tankene dine. Hans elev - Platon - brøt med sin mester og derfor vet vi hva Sokrates tenkte. Steve Wozniak var Steve Jobs kodespesialist. Han programmerte de første Mac´ene og skrev derfor koden. Men han noterte ikke for Steve Jobs. På samme måte som Shakespear ikke noterte sine skuespill for å huske - skrev Woz koder for å produsere programvare.Så hvorfor skriver vi så mye i dag? Hvorfor er tre av de fem ferdighetene i norsk skole koblet til språk - skrive, lese og muntlig-ferdigheter? Burde vi tegnet, malt, danset, sunget, spilt og sendt filmer og foto til hverandre?

Hvordan fungerer egentlig sosiale medier? Facebook er jo hovedsakelig tekst og bilder. Noen linker til youTube...men kanskje først og fremst tekstskriving i sanntid - chatt.

Dersom Sokrates hadde levd i dag hadde han nok prøvd seg på Facebook, men han hadde ganske sikkert reflektert over hva dette er og plassert denne formen for komunikasjon inn i en meningssammenheng. Tipper han hadde likt Skype bedre!Jeg lurer mer på på hva egentlig Steve Jobs legger i ordet "notes" og "viktig" i sin uttalelse. Denne uttalelsen står nok neppe uten en kontekst, og den er ukjent for meg. Hva kan denne konteksten ha vært?

Visuell notasjon
Det er ulike måter å notere på. Noen husker ekstremt godt fordi de benytter visuelle metoder. Jeg mener at Jobs hjerne må ha vært visuell. Han ville derfor ikke fått så mye mening ut av skrive ting ned med tekst...derimot kan tankekart, illustrasjoner, bilder og modeller raskt danne mening og derfor huskes! Dette handler også om bruk av metaforer og evt overføringsverdien mellom ulike fagfelt - her skjer det også mye hukommelsesarbeid som er effektivt.

Jobs var innom et kaleografikurs tidlig i sin karriere og bestemte seg for at hans datamaskiner skulle ha mange og vakre fonter. Microsoft fantes på den tiden, men han kicket på Xerox sine prototyper med objektstyrte operativsystemer og bestemte seg for at hans maskiner skulle ha iconer. Han jobbet også for Atari en periode - som også hadde grafisk grensesnitt.

Jobs sine datamaskiner og teknologier har alltid støttet fonter, layout, bilder, film og lyd. Hans visjon har alltid vært de estetiske virkemidlene. på dene måten har han gjort datamaskiner mer brukervennlig! Dette står i sterk kontrast til hvordan Microsofts preget utvikling av datamaskiner på 70 og 80tallet. Joda - de er ganske like nå, men det vil jeg hevde skyldes Steve Jobs urokkelig tro på at det skal være visulet grukergrensesnitt og fokus på estetiske verdier og ulike dokumentasjonsformer som tegninge, bilder, film og lyd!

Jeg tror tekst er overvurdert som notatform, men at "Notes" i vid forstand er til stor hjelp...enten det er på papir eller i huet vårt! Tenk på det dere

Her er en nettside med eksempler på visuell notetaking:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...