søndag 8. mars 2015

Bingkonferansen 2015

Jon Bing var som elefanten i rommet - det ble knust noen ideer og tanker som senere ble klekket ut som god jus og praksis. 
Bingkonferansen er til minne om Jon Bing og hans arbeid for opphavrett, teknologi, kreativitet, science fiction og juss. Han predikerte at opphavsretten ville dukke opp på flere og flere områder. Jon Bings var sitt favorittsymbol; en elefant som trampet inn i sjøre situasjoner og argumenterte med tydelighet og enkelhet. Elefanten fikk oftest plass i rommet. 

Dette var grunnlaget for Bingkonferansen 3. mars 2015. Her er mine notater fra alle de 9 foredragene vi fikk oppleve på Høyres hus. 


Første foredrag: Erik Newth:
Aktivitetsmåler. Overvåkning gjort nyttig. Helseeffekt måles. Høyde, fart, avstand. 

Scenario: Får vi en rettsak hvor datamålinger viser utroskap gjennom økt aktivitetsnivå, på en lokasjon hvor vedkommende har nektet for å oppholde seg? Et hotelrom?  

"Vi sees på mange ulike måter"; Erik Newth. 

Reklamebørsen. Din personlige informasjon selges til høysbydende. Facebook og Google gjør dette + mange andre. http://www.bbc.com/future/story/20140509-how-much-is-your-facebook-worth

Hvor du er, når du er, hem du er - hvem du ønsker å bli (helseappen). 

Modetechnology
Responsalgoritmer som vurdere skriftlig henvendelser basert på humør i mailer som kommer inn til f.eks. servicekontoret på et svært internasjonalt selskap:
1: Dersom du er er sint blir mailen din sendt til menneskelig kontakt.
2: Dersom mailen din er fakta orientert blir den sendt til autosvar. 

Smarte systemer vil anbefale deg et sted for å spise som har den dietten som passer deg - der du er, i forhold til dine mål, og hva du akkurat har gjort (reiste med fly, hastet til hotellet og klar for en nedroing)! 

Lage´s kommentar:
Det er en grunn til at personvern ikke har fått samme prosisjon som f.eks, kvinnekamp, eldreopprør og barnehagepasser. Overvåkning er ikke noe som den enkelte har kontroll på. Teknologien har tilhørt organisasjoner og svære internasjonale selskaper. Det har vært kostbart å la disse selskapene hente inn brukerdata. Google endret dette ved at nå bidrar alle til denne datainnhenting. I bytte for informasjon og brukervaner (adferd) får vi relevant informasjon og tjenestefunksjoner tilbake. Da ser ikke privatpersoner samme behovet for å verne seg. Personvern blir irrelevant i det øyeblikket vi opplever hensiktmessig relevans i feedbacken. 

Personvern vs overvåking
Dataen som samles er relevant. Overvåkning er noe annet! 

Ytringsrett
Ytringsretten er viktigere enn personvernet. Fordi personvernet kan forhindre innput...ytring er output og vi må jo ha noe inn for å levere noe ut! 

Nyttedelen er høy - postkonsekvensen er lav (jeg gjør ikke noe galt). 

Bank står for fall slik vi kjenner det. Dette er en modell fra renesansen i norditalia - og står for fall.  

Personvernet fragmenteres. Kunnskap vil åpne noe områder av hensyn til nytteverdien. Eksempel: helse. Forbruk, inntekt og økonomisk kontroll. 

Rabatt på sunn mat ved å dele onfo fra din helseapp. 

Datamegling: du deler personlig data og dette brukes til å forhandle bedre avtaler med ulike leverandørere som mat, helse, forsikring, kunnskap, underholdning, reise. 

Kommentar: Hva definerer overvåkning? At båprodusent av dataen ikke vet hvordan dataen utnyttes. At dataen ikke gir relevant respons fo brukeren. 

Andre foredrag: Haakon Flage Bratsberg - Opera Software:
Kan juss være en forretningsfortrinn? Innen opphavsrettslig kunstnerisk prosesser kan det være smart å ha dette perspektivet. Hva er rammene? Hvordan forstår vi dem og hva skal til? 

Windsberg strategy of .... Standard bok. 

Strategy=throught+action

Datakode er opphavsrettslig beskyttet. 

Kontrakter gjør at du blir kjent med kunden, varene, tjenestene, servicen, forventningene og businessen man driver. 

Vilkår for brukeravtaler - tre dimensjoner: 
 • Teknisk dimensjon
 • Personvern 
 • Bruk av varemerker 
Det er jussen og advokatene som rydder opp i de avtalebarrierene som hindrer god tjenesteflyt. Eksempel fra Skype: du kan ringe ut fra Skype til nasjonale nummer, men du kan ikke ringe fra nasjonale nummer til Skype. 

Tredje foredrag: Magnus Ødegaard - Risk management - itkontrakters fallgruver
Kjennetegn for avtale: 
 • Finnes ikke omforente stadardavtaler
 • Kunden ansvar for kravspesifikasjoner
 • Leverandør ansvar for svare på kravene
 • Ofte minst en test og godkjenning
 • Ofte flere milepæler før endelig leveranse
 • Betaling ofte knyttet til godkjente milepæler 
Sjekkpunkter:
 • Hva er avtalt leveranse? 
 • Slippe inn døra for sjekk av rammeforhold
 • Reel situasjonsanalyse for læringskultur
 • Kjenner leder sine ansatte? 
 • Kjenner ansatte behovet? 
 • Mål - milepæler - hvordan måles dette? 
RISK
 • Avoid - unngå risiko
 • Accept - akseptere 
 • Reduce - redusere risiko
 • Transfer - overføre risiko 
Juridisk risiko:
 • Øvre grense for erstatningsansvar
 • Unngå ansvar for indirekte tap 
 • Unngå juridisk ansvar som ikke passer 

Forsinkelsesansvar: 
 • Dagbot
 • SLA (service level agreement) oppetid, responstid. 
Teknisk risiko: 
"Du må skjønne teknologien før du kan lage jussen". 
Test og godkenning 

Merkantil risiko:
 • Prisbetingelser
 • Land
 • Ansvar for tredjepart
 • Garantier 

Fjerde foredrag: Torgeir Waterhouse - nettnøytralitet eller oppdelt internett? 
Nett nøytralietet har aldri vørt der. Nøytralitet må forstås før vi snakker om det. 

Hovedtese 
Valgfrihet
Innelåsning 
Konkurranse
Trafikkstyring - isp
Kvalitet eller opplevelse? Brukers opplevelse av kvalitet 

Fritt internett eller "balkanisering"?

Nettnøytralitet 

Privat kommerisell infrastruktur
"Ende-til-ende" kommunikasjoon 
Innovation without permission (ingen godkjenning fior å prøve) 

Sputnikk og kalde krigen 

Lo - første ord formidlet på internet. Skulle vært login, men systemet krasjet. 

Tim Wu - debatt: http://youtu.be/dCuuDdBF7DA 

Åpenhet og nøytralitet i bredbåndsnett - rapport. 

Åpent og standarisert - dette skaper inovasjon uten regler. 

Acta
Ceta
Dmca
Pipa
Sopa
Tpp
Tppa

WCIT - ønsker å ta kontroll fra bottom up. 

Nasjonale reguleringer av nettnøytraliteten. 


ISP er frontkjemperne for nøytralitet. 
Hvordan bevare nøytraliet? Full åpenhet.
Jon Bing kjempet for det. Alle må kjempe for det! 

Femte foredrag: Trygve Rønningen - 20 år med mediabransjen på 20 minutter
Telefaks, skrivemaskin, dynastiet (samfunnsdebatt), de syv søstre (1996), X-files, Norges seriemester (TV2), 

Bridge watching

Horisontal (seervaner) og vertikal (interesse). 

Tunein - streamingtjeneste

Sjette foredrag: Øyvind Solstad - VGlista
Øyvinds blogg: http://oyvindsolstad.no/

Valg av mobiler. VG trenger å bli husket.

Clay Shirky - cognitive surplus. Kreativitet og delingskultur funker. 
Longtail effect. TED-talk med Clay: http://youtu.be/qu7ZpWecIS8 

Skape engasjement:
Gamification - ta VGlista til en ny by: Hvilken? 

Kriterier:
Flest stemmer (viralitet) 
Kan vinne uten flest stemmer (kreativitet, oppfinnsomhet, sykeste ideer osv.). 

Folk vil bli sett: la ut egne bilder med #hashtag 

Sosiale medier skal styrke journalistikken i VG
Sosiale medier skal sterkt bidra til at VG er navet i den "norske samtlen" 

Firenkrav til mediahuset: 
Mest åpne avis
Har en eldelse som gpr firan
Stemer som støtter sosiale journalitikker
La engasjement er grunntanken i hele prosessen med saker man jobber med. 

Syvende foredrag: Stine Helen Pettersen - 10 tips til multimediaproduksjoner
 1. Creative Commons - public domain: Vimeo har egen side til fri bruk. 
 2. Alt blir gratis til slutt: Munch jubileet var et år for tidlig. Dyr har ikke opphavsrett; Wikimedia. 
 3. Personvern i bilder: Tyrkisk youghurt. Unntak: Kong Olav - pakistaner - sekundær tilstedværelse. Forsamlingsbegrepet: Folketog i friluft (offentlig rom). 
 4. Sitatrett: Det er tillat å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. Hva er god skikk? Være lojal mot meningsinnholdet. 
 5. Myter om musikksitater. 4-takter. 20/30 sek. Hilke sekunder. Hvilketakter. 
 6. Kreditering: rulletekst opp i hjørnet. 
 7. Idėbeskyttelse: fire retters middag...forvekslingsfare (kanallogo i hjørnet). 
 8. Spare tid på klarering: Kontakte TONO eller NCB. 
 9. Plattformer: distribusjonsmetoder. 
 10. Opsjoner på utnyttelse: Territoriale avtaler med opsjoner for videre ekspansjon. 

Åttende foredrag: Ole-Andreas Rognstad
Opphavsretten spiller en rolle - uavhengig av teknologier. 

"Opphavsretten bekytter mot brudd på inntekstgrunnlaget verket genererer!" 

Informasjonssystemet:
 • Gjennfinningfunksjoner
 • Relevansfunksjoner - en egenskap som 
 • Kildefunksjoner - mulighet til å få tilgang til dokumentet i en form som tillater ønsket bruk. 
Å.v.l. paragraf 2.0, jf paragraf 11a: Lagringen eller fremstillingen har en ikke selvstendig økonomisk betydning. 

Åvl. paragraf 22. Sitatrett. 

John S. Guldbrandesen
 • Patent
 • Varemerke
 • Design
 • Opphavsrett 
Rettigheter i idrettsarrangementer
Konsept 
Arrangement
Markedsføringsloven 

Oldtid og middelalder:
Ansatte av noen som hadde råd til kunstnere. 
Boktrykkerkunsetn og andre teknikker på 1400-tallet skapte grunnlag for mangfoldiggjøring og eksemplarfremstilling - dermed også lovregulering. 

Immaterrielle rettigheter ble en bekskyttet handelsevare. 

Konsekvens:
Malere solgte sin kunstverk
Forfattere til forlag
Komponister ble "utnyttet" 
1850: første kollektive organisasjon for komponister i Frankfrike
1928: TONO i Norge (komponister og tekstforfattere) 
Internasjonal konvensjoner (Bern konversjonen m.fl.) 

Stadig mer kompleks sutuasjon:
Gramofon - fremføring uten musiker til stede
Kinofilm - stumfilmer med musikk
Radio - 
TV 

I nordiske land: tvangslisens og avtale lisens, samt kollektive ordninger uten individuell fordeling. 

Tvangslisens: du kan bruke det, men du er pliktig å betale etterpå. 
Avtalelisens: egen avtale og avklring i forkant av bruk. 

Film, reklame, tv. 
Digitalisering og staming 
Bok og avis. 
Lydbøker, svannes, digitaliseres (Meltwater og Google News). 
Radio og TV (satelitt, kabel eller nettet). Lagres lokalt (Getboksen osv.). 
Billedkunst kopieres i god kvalitet for gjengivelse - i bøker, magasiner, på nettet. 

Lovgivers side:
EUs vernetidsdirektiv - 70 år etter død. 
Krenkelse av opphavsrett mm. Pga. internett. 
Forslag om utvidelse av avtalelisensordningen, samt gjennomføring av hittedirektivet. 
Www.clara.no er en samling ulike forvaltere av opphavsrett for opphavstagere. 
Bono - visuelle kunstnere
Fono - plateselskapene organisasjon
Gramo - artister og musikere
Kopinor - 22 medlemsorganisasjoner
Norwaco - tvselskaoer og lisensiering av lyd og levende bilde
Tono - opphavsrett på musikk

SWOT-analysen - utfordringer: 
 • Større kamp om rettigheter
 • Større aktører
 • Mer penger
 • Samlederettigheter = konkurranse fordel
 • Teknologi utviklingen raser videre
 • Tidspresset øker
 • Etablerte systemer - bøde lovgiving og organisering - er utsatt for press og utfordringer 


Niende foredrga: Anita Krohn Traaset - Innovasjon Norge
Miljømiljøteknologi, helseteknologi, clean tech, bærekraft. 

Hvor skjer utviklingen i dag? I byer. Det skjer i Berlin og London. 
The internet of things. Alle nye ting er koblet til internett og åpener for samspill mellom tingene - på samme måte som vi samarbeider og får tak i hverandre. Så også med maskiner. Brannalarmer, fyring, vinduer, kaffemaskiner, vaskemaskiner, kjøleskap osv.  
Finasiering: US investorer tilbake i Europa (47%) 

London - tech city
Digital Infrastruktur i Norge kan skape innovasjonskraft som har bærekraft! 

Berlin - Silicon allee
Soundcloud
Researchgate
Wooga 

Hvor er Norge? 
Miljø, energi, bioteknologi. 

Egen evne til å ta eierskap til at andre vurderer oss som lite innovative. 

Mer penger til forskning er ikke svaret på alt! 

Innovasjon i norske bedrifter:
Økosystemet
Kunder - 
Ansatte - 28%

Elon Musk ga bort patenter. Veritas gjør det samme. 

Elefanten i rommet: 
Enkeltpersonforetaksyndromet - liker ikke sjefen, egen lønn. Ingen vekst. Ambisjoner utover seg selv. 
Omstillingsrealitetene - utfordre, mislikt, destruksjon. (Jeg har rett til). 
Kultur & kunnskap - entrepenørskap inn i alle miljøer. Vi heier på idrettshelter - ikke industrihelter. 

 • Relevante indikatorer for suksess
 • Forskning og utvikling
 • Design (verdikjederm indstri, prosesser
 • Organisatoriske innovasjoner
 • Medarbeider (opplæring, utvikling og tjenesteinnovasjon) 
 • Utvikling av software
 • Marked (økt fokus og kunnskap) 
 • Øvrige tiltak 

Tre gode grunner til at vi klarer omstillingen: 
 • Vi har gjort det før
 • Vi er allerede i en kunnskapsbasert løkonomi og et høyt utdannet folk
 • Vi gjør som vi vil! Norske arbeidstakeres evne til å ta initativ og løse problemer på egenhånd er unik! 
"Rampskap"

Innovasjon Norge tar egen medisin:
 • 4 dagers behandlingstid på søknader
 • Tidstyver
 • 60-4, Gründerpulsen
 • #drømmeløftet 

"Du kan ikke sette strøm på arbeidsprosesser som ikke er bærekraftige (offentlig sektor)"; Anita Krohn Traaseth. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...