lørdag 14. mars 2015

Er kunnskap overfladisk?

Kunnskap er overflatisk og kan kopieres - kompetanse stikker dypere og er originalt

I dag fant jeg dette fotoet av Max Kropitz. Det er hentet fra diplomutstillingen til Sergio Valenzuela Valdeś. For meg sier bildet - og denne perfomanckunstneren - mye om menneskets jag etter kunnskap.


En naken mann med tatovering av kapittel etter kapittel på egen kropp. En kunnskapsbærer som i en fåfengt forsøk på deling legger seg over en rekke kopimaskiner. Bildet viser et nakent menneskes tro på at kunnskap kan kopieres.

Men kan kunnskap leve evig? Kan det kopieres?

Kunnskap og fakta kan kopieres. Vi forguder kopieringens makt. Gjenfortellingen. Evnen til å huske. Men er det da egentlig kunskap vi søker?

"Vi trener til nasjonale prøver, men lærer ingen ting - bare hva vi skal svare". Fritt etter 11 åringen som var med i skolebatten på NRK sist torsdag. Hans oppfattelse av læring er interessant. Han tenker, men den evnen testes ikke. Derfor ble sannheten at nasjonale prøver ikke var viktig - for elevene.

Skal kunnskap læres og bæres som et diplom?

Jeg har lært noe annet
Kunnskap er avskrivbart på regnskapet. Kunnskap må gjenoppdages - hver dag. Den er ikke konstant og absolutt. Kunnskapens relevans eldes og endres. Kultur, kjønn, alder, kognisjon, rammer og psykologi påvirker alle faktas gyldighet.

I møte med kontekst og metakognisjon blir verden en konstant endringsarena hvor lagrede sannheter settes på prøve.

Fotografiet fra denne perfomanceutstillingen peker på at kunnskap er overflatisk. Det er noe vi kan dekke oss til med. Pynter oss med. Smykke oss med. Tilsløre oss med. Skjule oss bak. Lag på lag. Noe fakta dekker for annen fakta.

Kompetanse er noe helt annet. Det er renvansket og reflektert. Testet og prøvd. Vurdert og evaluert. Forstått og revidert. Og presentert gjennom aktiv "doing".

Fra Dewey lærte vi slagordet "Learning by doing".

Når vi har lært noe, forstått noe, og ser det tar form som ren kompetanse, vil jeg oppfordre til et nytt slagord: "Knowing by showing!".

Kunnskap kan så absolutt være overfladisk. Kompetanse stikker dypere. Svaret finnes ikke i nasjonale prøver og Pisa-tester. Disse blir ren kontroll og målstyring. Kunnskap - som kan skrives av på budsjettet.  

Et bilde sier med enn tusen ord. Kunst kan vise en ny dimensjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Google streetview inside

Hvordan ser det ut i Hamar? Det er mange som benytter Google streetview når de skal ut på reise. Google har oppdaterte bilder fra nesten all...